Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 19 januari 2023

18:30 - 19:00
Locatie

Ruimte Millingen

Voorzitter
Hans Peters

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Vergaderverslagen

  Titel
  Besluitenlijst Presidium 24 november 2022
 3. 3

  Het voorstel is om als Presidium in te stemmen met het voorleggen van dit voorstel aan de raad.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Ontslag carrousellid R. Schins
 4. 4

  De concept-agenda van de carrouselvergadering is te raadplegen via https://raad.bergendal.nl/Agenda/Index/7c558834-788f-4ceb-9a63-44ef6b655aea.

  Voor wat betreft de informatienota over het Marktplein/ de Dorpsstraat, liggen er twee opties voor:

  1. De informatienota (procedureel) voor kennisgeving aan te nemen. In dat geval gaat het college aan de slag met het opstellen van de genoemde extra variant;
  2. Het Presidium kan de informatienota agenderen voor de carrouselvergadering.

  Informatienota's en memo's

  Titel
  Discussienota over de rol van de regioagendacommissie bij gemeenschappelijke regelingen
  Herinrichting marktplein en Dorpsstraat Groesbeek
 5. 5

  De concept-agenda van de raadsvergadering is te raadplegen via https://raad.bergendal.nl/Agenda/Index/a6df58ff-40f3-4953-b8e7-5ddb6412ac06

 6. 6
  Memo inzake evaluatie kennismakingsmarkt Ontmoeten en Groeten
 7. 7
  Memo inzake invulling van thema-avonden
 8. 8
  Sluiting