Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 1 juni 2023

18:30 - 20:00
Locatie

Digitaal (Teams)

Voorzitter
Mark Slinkman
Toelichting

Deze vergadering is digitaal. Geïnteresseerden die de vergadering willen volgen, kunnen vanaf 18:30 uur inloggen via__https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\_YTdkOTI2MWUtNjk3MC00Njg5LTkzNWEtZjE0ZTQ1N2FhYjE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e0f12b69-ac3e-4ab1-9294-efe7ab4695c5%22%2c%22Oid%22%3a%224794dc55-455f-4913-8412-a5f77bbcd12d%22%7d

Aanmelden bij de griffie kan ook: griffie@bergendal.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Vergaderverslagen

  Titel
  Besluitenlijst Presidium 20 april 2023
 3. 5
  Memo inzake gezamenlijke radenbijeenkomst met Kranenburg
 4. 6
  Memo inzake (bemensing) klankbordgroep informatieveiligheid
 5. 7
  Memo inzake instellen Rekenkamer Berg en Dal
 6. 8
  Memo inzake Algemene Reserve
 7. 9
  Programma raadsexcursie 7 juli 2023 (ter kennisname)
 8. 10
  Memo inzake integriteitsprotocol
 9. 11

  In de raadsvergadering van 25 mei 2023 is verzocht de brieven over een gevraagd verkeersbesluit ivm uitlaatherrie en over voortgang project Biesterveld in het Presidium te agenderen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  Mail actiegroep stopuitlaatherriemotorrijders inzake verzoek om verkeersbesluit
  Voortgang project Polder Biesterveld
 10. 12
  Sluiting