Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 20 april 2023

18:30 - 20:00
Locatie

Digitaal (Teams)

Voorzitter
Mark Slinkman
Toelichting

Deze vergadering is digitaal. Geïnteresseerden die de vergadering willen volgen, kunnen vanaf 18:30 uur inloggen via https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\_YzgxNzRhZDAtMjE2Ni00ZDliLThkNjktNDZjNmJjOGEwN2M5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e0f12b69-ac3e-4ab1-9294-efe7ab4695c5%22%2c%22Oid%22%3a%224794dc55-455f-4913-8412-a5f77bbcd12d%22%7d

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  N.a.v.:
  In de vorige vergadering is afgesproken om de vergaderdatum van 15 juni in te zetten voor een thema bijeenkomst over De Mallemolen en dat gekeken wordt naar de mogelijkheid om op die locatie te vergaderen.
  Intussen is duidelijk geworden dat vergaderen in De Mallemolen die avond niet mogelijk is. Als alternatief is nu bedacht om op een voorafgaand moment een rondleiding door De Mallemolen te verzorgen. Graag vernemen we ter vergadering of dit in een behoefte voorziet en of de voorkeur voor zo'n rondleiding dan uitgaat naar woensdag 31 mei of woensdag 7 juni. De rondleiding wordt dan gehouden tussen 17.00 en 18.00 uur.  // Op verzoek van Eliane Jacobs melden vermelden we dat het mogelijk is om de vergadering over de Mallemolen in de nabijgelegen school te laten plaatsvinden. Vanuit de griffie zien we daarin geen meerwaarde boven vergaderen in het gemeentehuis. Uitzenden van de vergadering vanaf die schoollocatie is dan ook niet mogelijk.

  Vergaderverslagen

  Soort   Titel
  Vergaderverslagen   Besluitenlijst Presidium 23 maart 2023
 3. 3

 4. 4

 5. 5

  Het Presidium wordt gevraagd om de ervaringen van deelnemers van de interactieve carrousel te delen (zie memo). De feedback wordt gebruikt voor (eventuele) toekomstige sessies.

 6. 6
  Memo inzake klankbordgesprekken met de burgemeester
 7. 7
  Memo inzake behandeling zienswijzen Gemeenschappelijke Regelingen in de Carrousel van juni
 8. 8
  Sluiting