Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Carrousel

donderdag 8 juni 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Gemeentehuis

Toelichting

Voorzitterschap raadzaal: Florian Gödderz
Voorzitterschap ruimte Millingen: Rob Bekers


LET OP: de vergadering in de raadzaal begint om 19:30 uur!

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Eerder is in het Presidium al voorgesteld om dit stuk te agenderen als A-document. Uit het Reglement van Orde hierover het volgende:

  A-document: besluitvorming in twee ronden. Een eerste carrouselvergadering met bespreking van het agendapunt waarbij inwoners de gelegenheid krijgen in te spreken of een eerste oriënterende discussie plaatsvindt en daaropvolgend een tweede carrouselvergadering met agendering en discussie en besluitvorming. Deze tweede bespreking vindt ook in de carrousel plaats als er sprake is van nieuwe gezichtspunten of belangrijke aanvullende informatie.

  00:00:57 - 00:04:06 - Florian Gödderz
  00:04:06 - 00:05:06 - Alex ten Westeneind
  00:05:06 - 00:06:16 - Florian Gödderz
  00:06:16 - 00:07:51 - Florian Gödderz
  00:07:51 - 00:08:02 - Florian Gödderz
  00:08:02 - 00:30:10 - Florian Gödderz
  00:30:10 - 00:30:50 - Florian Gödderz
  00:30:50 - 00:36:03 - Florian Gödderz
  00:36:03 - 00:37:20 - Florian Gödderz
  00:37:20 - 00:38:02 - Florian Gödderz
  00:38:02 - 00:38:12 - Florian Gödderz
  00:38:12 - 00:38:44 - Florian Gödderz
  00:38:47 - 00:38:50 - Florian Gödderz
  00:38:53 - 00:43:08 - Florian Gödderz
  00:43:08 - 00:44:11 - Florian Gödderz
  00:44:11 - 00:44:21 - Florian Gödderz
  00:44:21 - 00:44:32 - Florian Gödderz
  00:44:32 - 00:44:38 - Florian Gödderz
  00:44:38 - 00:44:42 - Florian Gödderz
  00:44:45 - 00:44:46 - Florian Gödderz
  00:49:21 - 00:49:40 - Florian Gödderz
  00:49:45 - 00:51:50 - Florian Gödderz
  00:51:50 - 00:52:08 - Florian Gödderz
  00:52:08 - 00:53:04 - Florian Gödderz
  00:53:04 - 00:54:54 - Florian Gödderz
  00:54:54 - 00:56:15 - Florian Gödderz
  00:56:18 - 00:56:19 - Florian Gödderz
  00:56:19 - 00:57:09 - Jos Verstegen
  00:57:09 - 00:57:14 - Florian Gödderz
  00:57:14 - 00:57:48 - Alex ten Westeneind
  00:57:50 - 00:57:54 - Alex ten Westeneind
  00:57:54 - 00:57:55 - Florian Gödderz
  00:57:55 - 00:58:00 - Jos Verstegen
  00:58:00 - 00:58:01 - Alex ten Westeneind
  00:58:45 - 00:58:51 - Florian Gödderz
  00:58:51 - 00:58:55 - Maarten Ernst
  00:58:55 - 00:58:57 - Florian Gödderz
  00:58:57 - 01:00:01 - Maarten Ernst
  01:00:01 - 01:00:02 - Florian Gödderz
  01:01:31 - 01:01:36 - Florian Gödderz
  01:01:38 - 01:01:41 - Nick Bakker
  01:01:41 - 01:01:43 - Florian Gödderz
  01:01:43 - 01:02:29 - Nick Bakker
  01:02:29 - 01:02:30 - Florian Gödderz
  01:03:39 - 01:03:42 - Florian Gödderz
  01:03:42 - 01:04:33 - Alex ten Westeneind
  01:04:35 - 01:05:14 - Florian Gödderz
  01:05:15 - 01:05:23 - Florian Gödderz
  01:05:24 - 01:06:24 - Marjan Verdijk
  01:06:24 - 01:06:26 - Florian Gödderz
  01:08:05 - 01:09:24 - Marjan Verdijk
  01:09:24 - 01:09:26 - Florian Gödderz
  01:09:26 - 01:09:34 - Florian Gödderz
  01:09:34 - 01:11:54 - Lies van Campen
  01:11:54 - 01:12:00 - Florian Gödderz
  01:13:47 - 01:13:52 - Florian Gödderz
  01:13:52 - 01:14:09 - Lies van Campen
  01:14:11 - 01:14:13 - Florian Gödderz
  01:14:13 - 01:15:14 - Henny van der Pol
  01:15:15 - 01:15:48 - Florian Gödderz
  01:15:48 - 01:16:10 - Florian Gödderz
  01:16:10 - 01:16:13 - Florian Gödderz
  01:16:13 - 01:18:02 - Remco Hammer
  01:18:05 - 01:18:16 - Alex ten Westeneind
  01:18:18 - 01:18:19 - Florian Gödderz
  01:18:19 - 01:18:26 - Remco Hammer
  01:18:39 - 01:19:11 - Remco Hammer
  01:19:11 - 01:19:48 - Remco Hammer
  01:19:48 - 01:20:05 - Florian Gödderz
  01:20:07 - 01:20:08 - Florian Gödderz
  01:20:08 - 01:20:26 - Alex ten Westeneind
  01:20:28 - 01:20:58 - Florian Gödderz
  01:20:58 - 01:22:22 - Jos Verstegen
  01:22:23 - 01:22:26 - Florian Gödderz
  01:22:27 - 01:22:36 - Florian Gödderz
  01:22:37 - 01:23:27 - Nick Bakker
  01:23:33 - 01:24:02 - Florian Gödderz
  01:24:03 - 01:24:04 - Florian Gödderz
  01:24:04 - 01:25:03 - Remco Hammer
  01:25:07 - 01:25:11 - Florian Gödderz
  01:25:11 - 01:25:17 - Alex ten Westeneind
  01:25:17 - 01:25:25 - Remco Hammer
  01:25:26 - 01:25:30 - Florian Gödderz
  01:25:30 - 01:26:07 - Lies van Campen
  01:26:07 - 01:26:08 - Florian Gödderz
  01:26:08 - 01:26:30 - Lies van Campen
  01:26:32 - 01:26:39 - Florian Gödderz
  01:26:39 - 01:26:42 - Jos Verstegen
  01:26:42 - 01:26:43 - Florian Gödderz
  01:26:43 - 01:27:14 - Jos Verstegen
  01:27:15 - 01:27:31 - Florian Gödderz
  01:27:31 - 01:27:51 - Jos Verstegen
  01:27:54 - 01:29:04 - Florian Gödderz
  01:29:05 - 01:29:21 - Alex ten Westeneind
  01:29:21 - 01:29:22 - Florian Gödderz
  01:29:24 - 01:29:25 - Florian Gödderz
  01:29:25 - 01:29:32 - Marjan Verdijk
  01:29:32 - 01:29:56 - Florian Gödderz
 2. 2

  De GR-en worden in onderstaande volgorde besproken:

  • MGR - Module werkbedrijf
  • GGD
  • BVO Dran
  • VRGZ
  • Groene Metropoolregio
  • ODRN
  • MGR - Module IRVN

  Planning is gemiddeld ongeveer een kwartier per GR. 
  ODRN en IRVN worden als laatste ingepland, vanwege aanwezigheid van wethouder Alex ten Westeneind in de raadzaal. De directeur van de ODRN is ook aanwezig voor een toelichting.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B026 Jaarverantwoording 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GGD Gelderland Zuid
  Raadsvoorstellen 2023-B032 ODRN Jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023, begroting 2024
  Raadsvoorstellen 2023-B033 Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 incl. gewijzigde begroting 2023 BVO DRAN
  Raadsvoorstellen 2023-B030 Raadsvoorstel zienswijze jaarrekening 2022 en begroting 2024 - 2027 Groene Metropoolregio
  Raadsvoorstellen 2023-B034 Zienswijze jaarrekening 2022 en begroting 2024 VRGZ
  Raadsvoorstellen 2023-B029 Zienswijze Jaarstukken 2022, gewijzigde begroting 2023 en begroting 2024 - 2027 MGR