Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 25 mei 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mark Slinkman
Toelichting

Dit is een concept-agenda.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:56 - 00:04:11 - Mark Slinkman
 2. 2

  00:02:40 - 00:04:11 - Mark Slinkman
 3. 3

  00:02:41 - 00:04:11 - Mark Slinkman
  00:04:13 - 00:04:46 - Nick Bakker
  00:04:46 - 00:05:14 - Mark Slinkman
  00:07:09 - 00:08:08 - Mark Slinkman
  00:11:42 - 00:11:50 - Mark Slinkman
  00:11:50 - 00:12:04 - Caroline de Greeff
  00:12:04 - 00:12:05 - Mark Slinkman
  00:12:05 - 00:12:41 - Caroline de Greeff
  00:12:41 - 00:12:48 - Mark Slinkman
  00:12:48 - 00:12:58 - Jelbrich de Vries
  00:12:58 - 00:12:59 - Mark Slinkman
  00:12:59 - 00:13:12 - Jelbrich de Vries
  00:13:12 - 00:15:38 - Mark Slinkman
  00:15:38 - 00:15:43 - Mark Slinkman
  00:15:43 - 00:16:05 - Ellen van Broekhoven
  00:16:05 - 00:16:37 - Mark Slinkman
  00:16:37 - 00:16:42 - Mark Slinkman
  00:16:42 - 00:17:05 - Jelbrich de Vries
  00:17:05 - 00:18:00 - Mark Slinkman
  00:18:00 - 00:19:42 - Mark Slinkman
  00:19:42 - 00:20:57 - Mark Slinkman
 4. 3.a
  Rapportage door commissie onderzoek geloofsbrieven
 5. 3.b

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B025 Toelating J. van Loon (PvdA) als tijdelijk raadslid gemeente Berg en Dal
  00:07:30 - 00:08:08 - Mark Slinkman
  00:11:42 - 00:11:50 - Mark Slinkman
  00:11:50 - 00:12:04 - Caroline de Greeff
  00:12:04 - 00:12:05 - Mark Slinkman
  00:12:05 - 00:12:41 - Caroline de Greeff
 6. 3.c
  Afleggen belofte de heer J. van Loon
 7. 4
  Vaststellen van de agenda
 8. 5

  Gelegenheid voor het publiek  om in te spreken over geagendeerde onderwerpen.
  Insprekers kunnen zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffie (griffie@bergendal.nl).

  00:12:13 - 00:12:41 - Caroline de Greeff
  00:12:41 - 00:12:48 - Mark Slinkman
  00:12:48 - 00:12:58 - Jelbrich de Vries
  00:12:58 - 00:12:59 - Mark Slinkman
  00:12:59 - 00:13:12 - Jelbrich de Vries
  00:13:12 - 00:15:38 - Mark Slinkman
  00:15:38 - 00:15:43 - Mark Slinkman
  00:15:43 - 00:16:05 - Ellen van Broekhoven
  00:16:05 - 00:16:37 - Mark Slinkman
  00:16:37 - 00:16:42 - Mark Slinkman
  00:16:42 - 00:17:05 - Jelbrich de Vries
  00:17:05 - 00:18:00 - Mark Slinkman
  00:18:00 - 00:19:42 - Mark Slinkman
  00:19:42 - 00:20:57 - Mark Slinkman
 9. 6

  00:20:30 - 00:20:57 - Mark Slinkman
  00:20:57 - 00:22:02 - Nick Bakker
  00:22:02 - 00:22:06 - Mark Slinkman
  00:22:06 - 00:22:29 - Annelies Visser
  00:22:29 - 00:22:33 - Mark Slinkman
  00:22:33 - 00:22:54 - Remco Hammer
  00:22:55 - 00:22:57 - Mark Slinkman
  00:22:58 - 00:24:59 - Caroline de Greeff
  00:24:59 - 00:25:04 - Mark Slinkman
  00:25:04 - 00:25:21 - Henny van der Pol
  00:25:21 - 00:25:23 - Mark Slinkman
  00:25:23 - 00:26:30 - Jelbrich de Vries
  00:26:31 - 00:26:35 - Mark Slinkman
  00:26:35 - 00:26:58 - Wiebo Kersten
  00:26:58 - 00:27:06 - Mark Slinkman
  00:28:36 - 00:28:59 - Mark Slinkman
  00:28:59 - 00:29:11 - Nick Bakker
  00:29:11 - 00:29:29 - Mark Slinkman
  00:29:29 - 00:29:31 - Nick Bakker
  00:29:31 - 00:29:36 - Mark Slinkman
  00:29:36 - 00:29:39 - Nick Bakker
  00:29:40 - 00:30:38 - Mark Slinkman
 10. 6.a

  Er is al langere tijd sprake van een herontwikkeling op de locatie van zorgcomplex Vijverhof in Berg en Dal. Na een grenscorrectie ligt deze locatie volledig op grondgebied van onze gemeente. Het plan gaat over de toevoeging van 120 woningen: 48 koop- en 72 huurwoningen. Bij de herontwikkeling worden de op het terrein gelegen bestaande zorgwoningen van ZZG (Vlindertuin en Bosrand) en de woningen van Vermeer (appartementen) en Oosterpoort (appartementen) meegenomen. Voor het gehele terrein wordt nu één bestemmingsplan opgesteld. De raad wordt gevraagd dit bestemmingsplan vast te stellen.

  In de carrousel is toegezegd dat er vóór de raadsvergadering nadere informatie komt. Een memo met deze informatie staat inmiddels in iBabs. Daarmee kan  bij dit agendapunt direct over worden gegaan tot besluitvorming.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B023 Bestemmingsplan herontwikkeling locatie Vijverhof Berg en Dal
 11. 6.b

  Aan de Koningin Wilhelminaweg 4 in Groesbeek is op dit moment één vrijstaande woning aanwezig. Verder staan er bijgebouwen, bomen en bosschages. Het plan is om op deze locatie (hoek Koningin Wilhelminaweg en De Bruuk) zes vrijstaande woningen te bouwen: 4 aan de Koningin Wilhelminaweg en 2 aan De Bruuk. De bestaande woning wordt gesloopt. Dit onderwerp stond op 9 februari 2023 op de raadsagenda, maar dit voorstel riep vragen op en is toen niet verder besproken en teruggegeven aan het college. Daarom ligt er nu een nieuw voorstel voor.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B024 Bestemmingsplan bouwplan Koningin Wilhelminaweg 4 in Breedeweg (Nieuw voorstel april 2023)
  00:30:02 - 00:30:38 - Mark Slinkman
  00:30:38 - 00:30:53 - Nick Bakker
  00:30:53 - 00:31:04 - Mark Slinkman
  00:31:04 - 00:31:32 - Remco Hammer
  00:31:32 - 00:31:34 - Mark Slinkman
  00:31:34 - 00:33:23 - Rona Vree
  00:33:23 - 00:33:29 - Mark Slinkman
  00:33:29 - 00:34:02 - Jos Verstegen
  00:34:02 - 00:34:05 - Mark Slinkman
  00:34:05 - 00:34:13 - Wiebo Kersten
  00:34:14 - 00:34:53 - Mark Slinkman
  00:34:53 - 00:35:07 - Mark Slinkman
  00:35:07 - 00:36:32 - Mark Slinkman
  00:36:32 - 00:36:33 - Dave van Loon
  00:36:35 - 00:38:34 - Dave van Loon
 12. 6.c

  In Groesbeek worden sinds oktober vorig jaar, zo`n 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-ers) opgevangen. Zij zijn leerplichtig en moeten onderwijs volgen. Iets meer dan de helft van de AMV-ers heeft sinds april les op het Merlet College in Cuijk, tot aan september. Hier zitten voor Berg en Dal kosten aan. Voor de overige 21 jongeren komt geen plek bij het Merlet College. Deze jongeren zijn op de wachtlijst geplaatst van het Pontem College in Nijmegen.  De gemeente Nijmegen is bezig met het ontwikkelen van dagbesteding met onderwijs voor alle kinderen op de wachtlijst van het Pontem College. De gemeente Nijmegen organiseert, maar vraagt Berg en Dal wel om bij te dragen in de kosten hiervan. Tot slot organiseert Berg en Dal zelf ook dagbesteding voor de 50 jongeren. Het college vraagt de raad om voor dit jaar in totaal € 312.000,- beschikbaar te stellen voor dagbesteding en onderwijs. Hiermee krijgen de jongeren kans op een goede toekomst.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B021 Beschikbaar stellen middelen dagbesteding amv-ers
  00:38:31 - 00:38:34 - Dave van Loon
  00:38:34 - 00:38:38 - Mark Slinkman
  00:38:38 - 00:39:13 - Annelies Visser
  00:39:13 - 00:39:15 - Mark Slinkman
  00:39:15 - 00:40:37 - Remco Hammer
  00:40:37 - 00:40:38 - Mark Slinkman
  00:40:38 - 00:41:22 - Florian Gödderz
  00:41:22 - 00:41:28 - Mark Slinkman
  00:41:29 - 00:42:13 - Henny van der Pol
  00:42:13 - 00:42:15 - Mark Slinkman
  00:42:15 - 00:43:59 - Jelbrich de Vries
  00:43:59 - 00:44:00 - Mark Slinkman
  00:44:00 - 00:44:48 - Johanna Brouwer
  00:44:48 - 00:44:55 - Mark Slinkman
  00:44:57 - 00:47:37 - Erik Weijers
  00:47:37 - 00:47:38 - Dave van Loon
  00:47:38 - 00:47:44 - Mark Slinkman
  00:47:44 - 00:48:30 - Dave van Loon
  00:48:30 - 00:48:31 - Mark Slinkman
  00:48:31 - 00:49:42 - Erik Weijers
  00:49:42 - 00:49:45 - Ellen van Broekhoven
  00:49:45 - 00:50:18 - Erik Weijers
  00:50:18 - 00:50:25 - Mark Slinkman
  00:50:25 - 00:51:16 - Dave van Loon
  00:51:16 - 00:51:21 - Mark Slinkman
  00:51:22 - 00:52:48 - Remco Hammer
  00:52:48 - 00:53:00 - Mark Slinkman
  00:53:00 - 00:54:54 - Erik Weijers
  00:54:54 - 00:55:13 - Mark Slinkman
  00:55:13 - 00:55:48 - Hans Peters
  00:55:49 - 00:56:09 - Mark Slinkman
 13. 7

  00:20:13 - 00:20:57 - Mark Slinkman
  00:20:57 - 00:22:02 - Nick Bakker
  00:22:02 - 00:22:06 - Mark Slinkman
  00:22:06 - 00:22:29 - Annelies Visser
  00:22:29 - 00:22:33 - Mark Slinkman
  00:22:33 - 00:22:54 - Remco Hammer
  00:22:55 - 00:22:57 - Mark Slinkman
  00:22:58 - 00:24:59 - Caroline de Greeff
  00:24:59 - 00:25:04 - Mark Slinkman
  00:25:04 - 00:25:21 - Henny van der Pol
  00:25:21 - 00:25:23 - Mark Slinkman
  00:25:23 - 00:26:30 - Jelbrich de Vries
  00:26:31 - 00:26:35 - Mark Slinkman
  00:26:35 - 00:26:58 - Wiebo Kersten
  00:26:58 - 00:27:06 - Mark Slinkman
  00:28:36 - 00:28:59 - Mark Slinkman
  00:28:59 - 00:29:11 - Nick Bakker
  00:29:11 - 00:29:29 - Mark Slinkman
  00:29:29 - 00:29:31 - Nick Bakker
  00:29:31 - 00:29:36 - Mark Slinkman
  00:29:36 - 00:29:39 - Nick Bakker
  00:29:40 - 00:30:38 - Mark Slinkman
  00:30:38 - 00:30:53 - Nick Bakker
  00:30:53 - 00:31:04 - Mark Slinkman
  00:31:04 - 00:31:32 - Remco Hammer
  00:31:32 - 00:31:34 - Mark Slinkman
  00:31:34 - 00:33:23 - Rona Vree
  00:33:23 - 00:33:29 - Mark Slinkman
  00:33:29 - 00:34:02 - Jos Verstegen
  00:34:02 - 00:34:05 - Mark Slinkman
  00:34:05 - 00:34:13 - Wiebo Kersten
  00:34:14 - 00:34:53 - Mark Slinkman
  00:34:53 - 00:35:07 - Mark Slinkman
  00:35:07 - 00:36:32 - Mark Slinkman
  00:36:32 - 00:36:33 - Dave van Loon
  00:36:35 - 00:38:34 - Dave van Loon
  00:38:34 - 00:38:38 - Mark Slinkman
  00:38:38 - 00:39:13 - Annelies Visser
  00:39:13 - 00:39:15 - Mark Slinkman
  00:39:15 - 00:40:37 - Remco Hammer
  00:40:37 - 00:40:38 - Mark Slinkman
  00:40:38 - 00:41:22 - Florian Gödderz
  00:41:22 - 00:41:28 - Mark Slinkman
  00:41:29 - 00:42:13 - Henny van der Pol
  00:42:13 - 00:42:15 - Mark Slinkman
  00:42:15 - 00:43:59 - Jelbrich de Vries
  00:43:59 - 00:44:00 - Mark Slinkman
  00:44:00 - 00:44:48 - Johanna Brouwer
  00:44:48 - 00:44:55 - Mark Slinkman
  00:44:57 - 00:47:37 - Erik Weijers
  00:47:37 - 00:47:38 - Dave van Loon
  00:47:38 - 00:47:44 - Mark Slinkman
  00:47:44 - 00:48:30 - Dave van Loon
  00:48:30 - 00:48:31 - Mark Slinkman
  00:48:31 - 00:49:42 - Erik Weijers
  00:49:42 - 00:49:45 - Ellen van Broekhoven
  00:49:45 - 00:50:18 - Erik Weijers
  00:50:18 - 00:50:25 - Mark Slinkman
  00:50:25 - 00:51:16 - Dave van Loon
  00:51:16 - 00:51:21 - Mark Slinkman
  00:51:22 - 00:52:48 - Remco Hammer
  00:52:48 - 00:53:00 - Mark Slinkman
  00:53:00 - 00:54:54 - Erik Weijers
  00:54:54 - 00:55:13 - Mark Slinkman
  00:55:13 - 00:55:48 - Hans Peters
  00:55:49 - 00:56:09 - Mark Slinkman
  00:56:09 - 00:56:10 - Florian Gödderz
  00:56:10 - 00:56:13 - Mark Slinkman
  00:56:13 - 00:56:32 - Nick Bakker
  00:56:33 - 00:56:39 - Mark Slinkman
  00:56:39 - 00:57:00 - Remco Hammer
  00:57:00 - 00:57:06 - Mark Slinkman
  00:57:06 - 00:57:30 - Florian Gödderz
  00:57:30 - 00:57:36 - Mark Slinkman
  00:57:39 - 00:58:36 - Henny van der Pol
  00:58:36 - 00:58:38 - Mark Slinkman
  00:58:40 - 01:00:35 - Ellen van Broekhoven
  01:00:38 - 01:00:49 - Mark Slinkman
  01:00:49 - 01:02:14 - Jan van Loon
  01:02:14 - 01:02:48 - Mark Slinkman
  01:02:48 - 01:02:49 - Jos Verstegen
  01:02:49 - 01:02:50 - Mark Slinkman
  01:02:50 - 01:03:23 - Jos Verstegen
  01:03:23 - 01:03:27 - Mark Slinkman
  01:03:28 - 01:04:42 - Hans Peters
  01:04:42 - 01:04:48 - Mark Slinkman
  01:04:48 - 01:05:05 - Wiebo Kersten
  01:05:06 - 01:05:10 - Mark Slinkman
  01:05:11 - 01:06:23 - Caroline de Greeff
  01:06:23 - 01:06:36 - Mark Slinkman
  01:06:36 - 01:07:14 - Wiebo Kersten
  01:07:14 - 01:07:40 - Jos Verstegen
  01:07:40 - 01:07:42 - Mark Slinkman
  01:07:42 - 01:08:26 - Caroline de Greeff
  01:08:26 - 01:08:33 - Mark Slinkman
 14. 7.a

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 01 Artikel De geringe invloed van CO2
  Ingekomen stukken 07 Brief inzake advies Regioagendacommissie aan Algemeen bestuur GMR
  Ingekomen stukken 07 Een menswaardig sociaal minimum voor de BES-eilanden
  Ingekomen stukken 02 Jaarverslag griffie en raad Berg en Dal 2022
  Ingekomen stukken 06 Mail actiegroep stopuitlaatherriemotorrijders inzake verzoek om verkeersbesluit
  Ingekomen stukken 04 Nederlands Wijnbouwcentrum impactverslag "Werken met trots"
  Ingekomen stukken 05 Nieuwsbrief Ooijse Graaf
  Ingekomen stukken 08 VNG handreiking omgaan met ambtelijke bijstand gemeenteraden
 15. 7.b

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 05 Gemeente schenkt spoorlijn aan Maaslijn
  Ingekomen stukken 06 Subsidieverzoek verwijderen oude schoorsteen
  Ingekomen stukken 01 Verzoek namens omwonenden Holthurnsche Hof inzake parkeerafwikkeling
  Ingekomen stukken 04 Verzoek om mogelijkheid ontwikkelen van een Eco-woonwijk
  Ingekomen stukken 03 Verzoek realiseren max. snelheid 30 km Steenheuvelsestraat Leuth
  Ingekomen stukken 02 Voortgang project Polder Biesterveld
 16. 7.c

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 07 ODRN Aanbiedingsbrief jaarverslag en rekening 2022, concept-wijziging I begroting 2023 en conceptbegroting 2024
  Ingekomen stukken 06 GGD GZ Concept begroting 2024 en begrotingswijziging 2023
  Ingekomen stukken 04 GGD GZ Concept jaarrekening 2022
  Ingekomen stukken 02 GMR (Kader)brief financiele en algemene uitgangspunten begroting 2024
  Ingekomen stukken 03 MARN Jaarrekening 2022, Begroting 2024, Meerjarenraming 2025-2027
  Ingekomen stukken 01 MGR Rijk van Nijmegen Ontwerpjaarrekening 2022, ontwerpbegroting 2023 (bijgesteld) en 2024-2027
  Ingekomen stukken 05 VRGZ Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en concept programmabegroting 2024
 17. 7.d

  00:56:01 - 00:56:09 - Mark Slinkman
  00:56:09 - 00:56:10 - Florian Gödderz
  00:56:10 - 00:56:13 - Mark Slinkman
  00:56:13 - 00:56:32 - Nick Bakker
 18. 8

  Door het college ter kennisname aan de raad toegezonden schriftelijke informatie.

  Informatienota's en memo's

  Soort   Nummer Titel
  Informatienota's en memo's 2023-I036 Bouwstenen voor raadsinformatiebrief Regioarrangement met Groen-blauw raamwerk
  Informatienota's en memo's 2023-I033 Brief Heroverweging rijksbesluit bezwaar TOZO 2020
  Informatienota's en memo's 2023-I037 Evaluatie Het Zand in Ooij
  Informatienota's en memo's 2023-I038 Evaluatie Hoflaan Groesbeek
  Informatienota's en memo's 2023-i039 Evaluatie Nassaustraat Ooij
  Informatienota's en memo's 2023-I030 Fiets-voetveer Bemmel-Ooij
  Informatienota's en memo's 2023-I031 Jaarverslag Sportstimulering Berg en Dal 2022
  Informatienota's en memo's 2023-I028 Kaderbrief 2024 BVO DRAN
  Informatienota's en memo's 2023-I029 Ontwerpbestemmingsplan Ooijse Graaf
  Informatienota's en memo's 2023-I032 Woonbehoefteonderzoek 2022
  Informatienota's en memo's 2023-I034 Zonnepark Lage Wald
  01:08:32 - 01:08:33 - Mark Slinkman
  01:08:34 - 01:09:01 - Nick Bakker
  01:09:01 - 01:09:08 - Mark Slinkman
  01:09:08 - 01:11:47 - Remco Hammer
  01:11:47 - 01:11:52 - Mark Slinkman
  01:11:52 - 01:13:33 - Caroline de Greeff
  01:13:33 - 01:13:40 - Mark Slinkman
  01:13:40 - 01:13:41 - Caroline de Greeff
  01:13:41 - 01:14:01 - Johanna Brouwer
  01:14:01 - 01:14:04 - Mark Slinkman
  01:14:04 - 01:14:27 - Caroline de Greeff
  01:14:28 - 01:14:31 - Mark Slinkman
  01:14:31 - 01:14:39 - Johanna Brouwer
  01:14:39 - 01:14:50 - Mark Slinkman
  01:14:50 - 01:15:22 - Jos Verstegen
  01:15:22 - 01:16:11 - Mark Slinkman
  01:16:19 - 01:19:21 - Erik Weijers
  01:19:22 - 01:19:30 - Mark Slinkman
  01:19:44 - 01:23:59 - Ria Barber
  01:23:59 - 01:24:04 - Mark Slinkman
  01:24:13 - 01:24:51 - Irma van de Scheur
 19. 9

  Vergaderverslagen

  Soort   Titel
  Vergaderverslagen   Verslag carrouselvergadering 11 mei 2023
  Vergaderverslagen   Verslag carrouselvergadering 16 mei 2023
  Vergaderverslagen   Verslag carrouselvergadering 6 april 2023
  Vergaderverslagen   Verslag raadsvergadering 13 april 2023
 20. 10

  Gelegenheid voor portefeuillehouders om de raad te informeren over over actuele onderwerpen.

  Schriftelijke vragen

  Soort   Nummer Titel
  Schriftelijke vragen 2023-V010 60 jaar motoroverlast in de gemeente Berg en Dal
  Schriftelijke vragen 2023-V009 Status uitvoering motie kruispunt Nijerf-Nieuwe Drulseweg
  01:24:29 - 01:24:51 - Irma van de Scheur
  01:24:51 - 01:25:10 - Mark Slinkman
 21. 11

  Gelegenheid voor raadsleden om mondelinge vragen te stellen over actuele onderwerpen die niet op de agenda staan.

  01:24:58 - 01:25:10 - Mark Slinkman
  01:25:10 - 01:25:56 - Marlou Peters
  01:25:56 - 01:26:00 - Mark Slinkman
  01:26:53 - 01:27:00 - Mark Slinkman
  01:27:04 - 01:27:58 - Erik Weijers
  01:27:58 - 01:28:01 - Mark Slinkman
  01:28:01 - 01:28:33 - Marlou Peters
  01:28:33 - 01:28:35 - Mark Slinkman
  01:28:35 - 01:28:48 - Erik Weijers
  01:28:49 - 01:29:05 - Mark Slinkman
 22. 12

  Gelegenheid voor mededelingen van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen en deelnemers aan werk- en klankbordgroepen

  01:28:53 - 01:29:05 - Mark Slinkman
  01:29:06 - 01:31:09 - Miengske Borremans
  01:31:09 - 01:31:14 - Mark Slinkman
  01:31:15 - 01:31:37 - Jos Verstegen
  01:31:37 - 01:31:41 - Mark Slinkman
  01:31:41 - 01:34:38 - Jos Verstegen
  01:34:38 - 01:35:06 - Mark Slinkman
 23. 13

  Moties

  Soort   Nummer Titel
  Moties 2023-M007 Kabelgoottegels
  01:34:49 - 01:35:06 - Mark Slinkman
  01:35:06 - 01:37:10 - Florian Gödderz
  01:37:11 - 01:37:16 - Mark Slinkman
  01:37:18 - 01:38:38 - Ria Barber
  01:38:38 - 01:38:43 - Mark Slinkman
  01:38:43 - 01:40:03 - Florian Gödderz
  01:40:03 - 01:40:12 - Mark Slinkman
  01:40:12 - 01:40:52 - Nick Bakker
  01:40:53 - 01:40:57 - Mark Slinkman
  01:40:57 - 01:42:35 - Ellen van Broekhoven
  01:42:35 - 01:42:38 - Mark Slinkman
  01:42:38 - 01:43:11 - Remco Hammer
  01:43:12 - 01:43:15 - Mark Slinkman
  01:43:15 - 01:43:45 - Henny van der Pol
  01:43:45 - 01:43:48 - Mark Slinkman
  01:43:48 - 01:44:39 - Marlou Peters
  01:44:39 - 01:44:42 - Mark Slinkman
  01:44:42 - 01:45:16 - William Janssen
  01:45:18 - 01:45:21 - Mark Slinkman
  01:45:21 - 01:46:05 - Florian Gödderz
  01:46:05 - 01:46:09 - Mark Slinkman
  01:46:09 - 01:46:36 - Florian Gödderz
  01:46:36 - 01:46:39 - Mark Slinkman
  01:46:41 - 01:46:44 - Ria Barber
  01:46:46 - 01:47:21 - Ria Barber
  01:47:21 - 01:47:24 - Mark Slinkman
  01:47:24 - 01:47:29 - Florian Gödderz
  01:47:29 - 01:47:50 - Mark Slinkman
 24. 14

  Moties

  Soort   Nummer Titel
  Moties 2023-M008 Halvering termijn schuldsaneringstraject in minnelijke schuldsanering natuurlijke personen inclusief Overgangsregeling
  01:47:41 - 01:47:50 - Mark Slinkman
  01:47:50 - 01:49:01 - Henny van der Pol
  01:49:01 - 01:49:06 - Mark Slinkman
  01:49:07 - 01:50:39 - Irma van de Scheur
  01:50:39 - 01:50:51 - Henny van der Pol
  01:50:51 - 01:51:16 - Mark Slinkman
 25. 15

  Moties

  Soort   Nummer Titel
  Moties 2023-M009 Sloopregeling vervuilende tweewielers
  01:51:00 - 01:51:16 - Mark Slinkman
  01:51:20 - 01:53:30 - Rona Vree
  01:53:30 - 01:54:28 - Mark Slinkman
  01:54:28 - 01:54:29 - Mark Slinkman
  01:54:29 - 01:55:11 - Rona Vree
  01:55:11 - 01:55:14 - Mark Slinkman
  01:55:15 - 01:55:58 - Nick Bakker
  01:55:58 - 01:56:02 - Mark Slinkman
  01:56:02 - 01:56:43 - Geert Ubbink
  01:56:43 - 01:56:45 - Mark Slinkman
  01:56:45 - 01:57:27 - Remco Hammer
  01:57:27 - 01:57:33 - Mark Slinkman
  01:57:33 - 01:58:33 - Marlou Peters
  01:58:33 - 01:58:34 - Mark Slinkman
  01:58:34 - 01:59:09 - Wiebo Kersten
  01:59:09 - 01:59:13 - Mark Slinkman
  01:59:13 - 01:59:34 - Rona Vree
  01:59:34 - 01:59:42 - Marlou Peters
  01:59:42 - 01:59:45 - Mark Slinkman
  01:59:45 - 02:00:31 - Rona Vree
  02:00:31 - 02:00:54 - Mark Slinkman
  02:00:54 - 02:01:04 - Rona Vree
  02:01:04 - 02:01:21 - Mark Slinkman
 26. 16

  Moties

  Soort   Nummer Titel
  Moties 2023-M010 Onderzoek bouw ontgassingsinstallatie
  02:01:12 - 02:01:21 - Mark Slinkman
  02:01:21 - 02:03:33 - Henny van der Pol
  02:03:33 - 02:03:38 - Mark Slinkman
  02:05:39 - 02:05:40 - Mark Slinkman
  02:05:41 - 02:06:29 - Henny van der Pol
  02:06:29 - 02:06:32 - Mark Slinkman
  02:06:32 - 02:06:33 - Henny van der Pol
  02:06:33 - 02:06:49 - Mark Slinkman
 27. 17

  02:06:36 - 02:06:49 - Mark Slinkman