Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 16 maart 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mark Slinkman

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:02:00 - Mark Slinkman
  00:02:00 - 00:02:05 - Remco Hammer
  00:02:05 - 00:02:06 - Mark Slinkman
  00:02:06 - 00:03:14 - Mark Slinkman
 2. 2
  Mededelingen en trekking stemcijfer
 3. 3
  Vaststellen van de agenda
 4. 4

  In de gemeente Berg en Dal wordt de besluitvorming van de raad voorbereid door een (advies)commissie; de zogeheten carrousel. Carrouselleden worden voorgedragen door de fracties en benoemd door de gemeenteraad. GroenLinks Berg en Dal heeft de heer F. van Caspel uit Berg en Dal voorgedragen voor benoeming tot carrousellid.
  De heer Van Caspel legt de belofte af.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Benoeming carrousellid F. van Caspel (GroenLinks)
  00:02:43 - 00:03:14 - Mark Slinkman
  00:03:14 - 00:04:11 - Remco Hammer
  00:04:12 - 00:04:24 - Mark Slinkman
  00:05:39 - 00:06:48 - Mark Slinkman
  00:11:28 - 00:11:35 - Mark Slinkman
  00:11:35 - 00:12:02 - Florian Gödderz
  00:12:02 - 00:12:10 - Mark Slinkman
  00:12:10 - 00:12:19 - Hennie Eikholt
  00:12:19 - 00:12:20 - Mark Slinkman
  00:12:20 - 00:13:08 - Hennie Eikholt
  00:13:08 - 00:18:15 - Mark Slinkman
  00:18:15 - 00:18:44 - Mark Slinkman
  00:18:44 - 00:20:03 - Sylvia Fleuren
  00:20:03 - 00:20:13 - Mark Slinkman
  00:20:13 - 00:21:27 - Toon de Jong
  00:21:27 - 00:21:28 - Mark Slinkman
  00:21:28 - 00:21:33 - Toon de Jong
  00:21:33 - 00:23:01 - Mark Slinkman
  00:23:01 - 00:26:50 - Mark Slinkman
  00:26:50 - 00:32:36 - Mark Slinkman
  00:32:36 - 00:32:42 - Mark Slinkman
  00:32:42 - 00:33:02 - Hennie Eikholt
  00:33:02 - 00:33:03 - Mark Slinkman
  00:33:03 - 00:33:21 - Hennie Eikholt
  00:33:21 - 00:33:23 - Mark Slinkman
  00:33:23 - 00:33:26 - Hennie Eikholt
  00:33:26 - 00:33:28 - Mark Slinkman
  00:33:28 - 00:33:39 - Mark Slinkman
  00:33:39 - 00:33:45 - Hennie Eikholt
  00:33:45 - 00:33:46 - Mark Slinkman
  00:33:46 - 00:33:50 - Hennie Eikholt
  00:33:50 - 00:33:51 - Mark Slinkman
  00:33:51 - 00:33:52 - Hennie Eikholt
  00:33:52 - 00:34:04 - Mark Slinkman
  00:34:04 - 00:34:32 - Hennie Eikholt
  00:34:32 - 00:39:16 - Mark Slinkman
  00:39:16 - 00:44:38 - Mark Slinkman
 5. 4.a
  Benoeming van drie leden in commissie onderzoek geloofsbrieven
 6. 4.b
  Rapportage door de commissie onderzoek geloofsbrieven
 7. 4.c
  Afleggen van de belofte door dhr. Van Caspel
 8. 5

  Gelegenheid voor het publiek  om in te spreken over geagendeerde onderwerpen.
  Insprekers kunnen zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffie (griffie@bergendal.nl).

  00:42:51 - 00:44:38 - Mark Slinkman
  00:44:38 - 00:45:11 - Mark Slinkman
  00:45:11 - 00:45:21 - Mark Slinkman
  00:45:22 - 00:45:46 - Sylvia Fleuren
  00:45:46 - 00:45:49 - Mark Slinkman
  00:45:49 - 00:45:52 - Sylvia Fleuren
  00:45:52 - 00:46:25 - Mark Slinkman
  00:46:25 - 00:46:38 - Mark Slinkman
  00:46:38 - 00:48:34 - Mark Slinkman
 9. 6

  00:46:48 - 00:48:34 - Mark Slinkman
 10. 6.a

  De raad heeft in juli 2022 extra geld beschikbaar gesteld voor de bodemsanering op het terrein van de voormalig zoutloods aan de Molenveld in Millingen. De bodem was daar zeer sterk verontreinigd met chloride. Dit komt door het morsen van strooizout. Het bedrag dat beschikbaar is gesteld, blijkt nu te weinig. Er is veel meer grond afgevoerd dan vooraf werd ingeschat. Daarom wordt de raad gevraagd om opnieuw extra geld beschikbaar te stellen om de sanering uit te voeren. Het gaat om € 64.000,-.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Aanvullend budget sanering zoutloods
  00:46:57 - 00:48:34 - Mark Slinkman
 11. 6.b

  De gemeente Berg en Dal is vanwege de Tweede Wereldoorlog een verdacht gebied als het gaat om Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s). De kosten om gebieden in onze gemeente veilig te maken, waren over 2022 bijna €243.000,-. Het Rijk keert jaarlijks een vergoeding uit aan gemeenten als tegemoetkoming in deze kosten.  Deze vergoeding is maximaal 70% van de gemaakte kosten en heet een suppletiebesluit (of bommenregeling). De raad wordt gevraagd om deze kosten in aanmerking te laten komen voor een vergoeding vanuit het Rijk.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Bommenregeling 2023
  00:47:43 - 00:48:34 - Mark Slinkman
  00:48:35 - 00:49:03 - Hans Peters
  00:49:03 - 00:50:23 - Mark Slinkman
 12. 6.c

  Minimahuishoudens in onze gemeente kunnen kwijtschelding krijgen van hun gemeentelijke belastingen (ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing). De maximale vermogensgrens wordt landelijk bepaald. In september is besloten dat gemeenten de mogelijkheid krijgen deze grens te verhogen. De raad wordt gevraagd om de vermogensgrens te verruimen tot het maximaal toelaatbare bedrag. Hierdoor wordt een grotere groep inwoners financieel geholpen. Zij hebben last van de hoge inflatie en energiekosten. 5,6% meer huishoudens hebben nu recht op kwijtschelding (dat is € 23.000,- aan extra kwijtscheldingen). Dit zorgt er wel voor dat andere inwoners, die wél belasting moeten betalen, iets meer belasting gaan betalen: € 1,30 per huishouden. Dit wordt meegenomen in de tariefberekening voor 2024.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Verruiming vermogensgrens kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  00:49:18 - 00:50:23 - Mark Slinkman
  00:50:23 - 00:50:48 - Henny van der Pol
  00:50:48 - 00:50:50 - Mark Slinkman
  00:50:50 - 00:51:16 - Hans Peters
  00:51:16 - 00:51:24 - Mark Slinkman
  00:51:24 - 00:51:39 - Hans Peters
  00:51:39 - 00:52:20 - Mark Slinkman
 13. 6.d

  Met het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2023-2026 wil het college er voor zorgen dat het alcoholgebruik (met name onder jongeren) in de gemeente Berg en Dal omlaag gaat. Doel is om de jeugd te beschermen tegen de schadelijke effecten van alcohol. Er wordt regionaal samengewerkt om de doelstellingen uit het plan te behalen. Het is (via de Alcoholwet) voor de gemeente wettelijk verplicht om zo`n plan te hebben. De raad wordt gevraagd dit plan vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2023-2026
  00:51:58 - 00:52:20 - Mark Slinkman
  00:52:20 - 00:52:38 - Lesley Albers
  00:52:38 - 00:52:41 - Mark Slinkman
  00:52:41 - 00:53:33 - Jelbrich de Vries
  00:53:33 - 00:53:46 - Mark Slinkman
  00:53:46 - 00:55:03 - William Janssen
  00:55:03 - 00:55:06 - Mark Slinkman
  00:55:06 - 00:55:07 - William Janssen
  00:55:07 - 00:56:49 - Sylvia Fleuren
  00:56:50 - 00:58:43 - Mark Slinkman
 14. 6.e

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Bekrachtigen geheimhouding reacties van betrokken op rapport Hoffmann
  00:56:59 - 00:58:43 - Mark Slinkman
 15. 6.f

  De lening “Stimuleringsfonds Toekomstbestendig Wonen Gelderland” is voor particuliere woningeigenaren. Door deze lening kunnen zij meer duurzame energie opwekken en krijgen zij een lagere energierekening. Ook is het met deze lening mogelijk om asbestdaken te vervangen en langer in je eigen huis te kunnen blijven wonen. De raad is in 2019 akkoord gegaan met deelname aan het Stimuleringsfonds. Door de hoge energieprijzen is het aantal leningen de afgelopen periode flink toegenomen. Er wordt nu vaker geleend voor een dure investering, zoals een warmtepomp. Het potje van deze fonds raakt daarom leeg.  De raad wordt nu gevraagd het budget aan te vullen met 1,5 miljoen euro. Zo kunnen er leningen verstrekt blijven worden. Het risico is voor de gemeente beperkt: op dit moment is er van alle leningen die uit staan bij de gemeente, slechts bij één lening een betalingsachterstand.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Extra budget Stimuleringsfonds Toekomstbestendig Wonen Gelderland
  00:57:39 - 00:58:43 - Mark Slinkman
  00:58:43 - 00:59:07 - Caroline de Greeff
  00:59:09 - 00:59:10 - Mark Slinkman
  00:59:10 - 01:00:00 - Jos Verstegen
  01:00:00 - 01:02:41 - Mark Slinkman
 16. 7
  Bespreekstukken
 17. 7.a

  Aan de Knapheideweg 45 in Groesbeek ligt het voormalige tuincentrum Groen Groesbeek. Het voornemen is om de kassen en bedrijfsgebouwen te slopen en in totaal 53 woningen te bouwen. Met dit plan wordt weer een bijdrage geleverd aan de dringende woningbehoefte. Het is een mix van appartementen, eengezinswoningen, vrijstaande woningen, levensloopbestendige woningen en 2-onder-1-kap woningen. Koop en huur.

  Er zijn in totaal 13 zienswijzen (reacties) binnen gekomen op dit bestemmingsplan. Veel zienswijzen gaan over de verkeersveilige afwikkeling van het verkeer uit de nieuwe woonwijk, geluidsoverlast, de groenzone tussen de nieuwe bebouwing en de 1e Colonjes, de omgang met het hemelwater, wadi’s en het inrichten van groen in de nieuwe wijk. Het bestemmingsplan daarom is op enkele onderdelen gewijzigd.

  Informatienota's en memo's

  Titel
  Nadere toelichting bestemmingsplan Groen Groesbeek

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Groen Groesbeek
  01:00:50 - 01:02:41 - Mark Slinkman
  01:02:41 - 01:07:28 - Toon de Jong
  01:07:28 - 01:07:32 - Mark Slinkman
  01:07:32 - 01:09:15 - Remco Hammer
  01:09:15 - 01:09:20 - Mark Slinkman
  01:09:20 - 01:11:29 - Florian Gödderz
  01:11:29 - 01:11:32 - Mark Slinkman
  01:11:32 - 01:12:15 - Henny van der Pol
  01:12:15 - 01:12:16 - Mark Slinkman
  01:12:16 - 01:13:59 - Jos Verstegen
  01:13:59 - 01:14:03 - Mark Slinkman
  01:14:03 - 01:15:02 - Hennie Eikholt
  01:15:02 - 01:15:09 - Mark Slinkman
  01:15:10 - 01:17:15 - Sylvia Fleuren
  01:17:16 - 01:17:23 - Mark Slinkman
  01:17:23 - 01:18:27 - Alex ten Westeneind
  01:18:27 - 01:18:37 - Mark Slinkman
  01:18:37 - 01:21:50 - Alex ten Westeneind
  01:21:50 - 01:21:57 - Mark Slinkman
  01:21:59 - 01:22:04 - Toon de Jong
  01:22:04 - 01:22:09 - Mark Slinkman
  01:22:09 - 01:22:12 - Remco Hammer
  01:22:12 - 01:22:14 - Mark Slinkman
  01:22:14 - 01:22:49 - Florian Gödderz
  01:22:49 - 01:22:55 - Mark Slinkman
  01:22:55 - 01:24:49 - Henny van der Pol
  01:24:49 - 01:24:53 - Mark Slinkman
  01:24:53 - 01:26:39 - Jos Verstegen
  01:26:39 - 01:26:42 - Mark Slinkman
  01:26:42 - 01:27:10 - Wiebo Kersten
  01:27:10 - 01:27:14 - Mark Slinkman
  01:27:15 - 01:28:57 - Hennie Eikholt
  01:28:57 - 01:29:01 - Mark Slinkman
  01:29:01 - 01:31:43 - Sylvia Fleuren
  01:31:43 - 01:31:47 - Mark Slinkman
  01:31:47 - 01:32:43 - Hennie Eikholt
  01:32:44 - 01:34:33 - Sylvia Fleuren
  01:34:34 - 01:35:07 - Mark Slinkman
  01:35:08 - 01:36:32 - Alex ten Westeneind
  01:36:32 - 01:36:34 - Mark Slinkman
  01:36:34 - 01:36:47 - Hennie Eikholt
  01:36:47 - 01:36:53 - Mark Slinkman
  01:36:53 - 01:36:57 - Hennie Eikholt
  01:36:57 - 01:37:09 - Mark Slinkman
  01:37:09 - 01:37:52 - Alex ten Westeneind
  01:37:52 - 01:37:57 - Mark Slinkman
  01:37:57 - 01:38:32 - Sylvia Fleuren
  01:38:32 - 01:38:34 - Mark Slinkman
  01:38:34 - 01:38:43 - Alex ten Westeneind
  01:38:43 - 01:38:52 - Jos Verstegen
  01:38:52 - 01:39:00 - Mark Slinkman
  01:47:52 - 01:48:27 - Mark Slinkman
  01:48:27 - 01:49:26 - Jos Verstegen
  01:49:26 - 01:49:49 - Mark Slinkman
  01:49:50 - 01:49:54 - Toon de Jong
  01:49:54 - 01:50:15 - Mark Slinkman
  01:50:15 - 01:50:20 - Sylvia Fleuren
  01:50:20 - 01:50:45 - Mark Slinkman
  01:50:45 - 01:50:46 - Ellen van Broekhoven
  01:50:46 - 01:50:48 - Mark Slinkman
  01:50:48 - 01:50:50 - Miengske Borremans
  01:50:50 - 01:50:51 - Remco Hammer
  01:50:51 - 01:50:53 - Mark Slinkman
  01:50:53 - 01:50:54 - Florian Gödderz
  01:50:54 - 01:50:56 - Mark Slinkman
  01:50:56 - 01:50:57 - Caroline de Greeff
  01:50:57 - 01:51:00 - Rona Vree
  01:51:00 - 01:51:05 - Henny van der Pol
  01:51:05 - 01:51:06 - Mark Slinkman
  01:51:06 - 01:51:08 - Lesley Albers
  01:51:08 - 01:51:09 - Mark Slinkman
  01:51:09 - 01:51:11 - Jelbrich de Vries
  01:51:11 - 01:51:12 - Jos Verstegen
  01:51:12 - 01:51:13 - Mark Slinkman
  01:51:13 - 01:51:16 - Marlou Peters
  01:51:16 - 01:51:17 - Mark Slinkman
  01:51:17 - 01:51:18 - Hans Peters
  01:51:18 - 01:51:19 - Mark Slinkman
  01:51:19 - 01:51:21 - Johanna Brouwer
  01:51:21 - 01:51:24 - Wiebo Kersten
  01:51:24 - 01:51:25 - Mark Slinkman
  01:51:25 - 01:51:27 - Sonja Postema
  01:51:27 - 01:51:29 - Hennie Eikholt
  01:51:29 - 01:51:31 - Ruud Verstraaten
  01:51:31 - 01:51:34 - William Janssen
  01:51:34 - 01:51:35 - Nick Bakker
  01:51:35 - 01:51:36 - Mark Slinkman
  01:51:36 - 01:51:39 - Sylvia Fleuren
  01:51:39 - 01:51:40 - Mark Slinkman
  01:51:40 - 01:51:42 - Geert Ubbink
  01:51:42 - 01:51:43 - Mark Slinkman
  01:51:43 - 01:51:45 - Toon de Jong
  01:51:45 - 01:51:47 - Annelies Visser
  01:51:47 - 01:52:17 - Mark Slinkman
  01:52:17 - 01:53:24 - Caroline de Greeff
  01:53:24 - 01:53:27 - Mark Slinkman
  01:53:27 - 01:53:58 - Henny van der Pol
  01:53:58 - 01:54:03 - Mark Slinkman
  01:54:03 - 01:54:38 - Jos Verstegen
  01:54:38 - 01:54:42 - Mark Slinkman
  01:54:42 - 01:55:08 - Wiebo Kersten
  01:55:08 - 01:55:12 - Mark Slinkman
  01:55:12 - 01:55:35 - Nick Bakker
  01:55:35 - 01:55:38 - Mark Slinkman
  01:55:38 - 01:56:36 - Sylvia Fleuren
  01:56:36 - 01:56:42 - Mark Slinkman
  01:56:42 - 01:58:25 - Toon de Jong
  01:58:25 - 01:59:40 - Mark Slinkman
 18. 8

  01:59:33 - 01:59:40 - Mark Slinkman
  01:59:40 - 02:00:10 - Lesley Albers
  02:00:10 - 02:00:16 - Mark Slinkman
  02:00:16 - 02:01:05 - Florian Gödderz
  02:01:05 - 02:01:44 - Remco Hammer
  02:01:44 - 02:01:55 - Mark Slinkman
  02:01:58 - 02:02:41 - Jelbrich de Vries
  02:02:41 - 02:02:44 - Mark Slinkman
  02:02:45 - 02:03:26 - Hennie Eikholt
  02:03:26 - 02:04:43 - Mark Slinkman
 19. 8.a

  Ingekomen stukken

  Titel
  Artikelen hoe meer elektrische auto's/bussen hoe groter het probleem
  Beoordeling begroting 2023 gemeente Berg en Dal
  Boardletter gemeente Berg en Dal 2022
  Brief regioagendacommissie GMR inzake advies en verslag vergadering 23 januari 2023
  Informatie inzake warmtevisie, warmteplan en Regionale Energie Strategie (RES)
  Informatiebrief samen investeren in jeugd en gezin
  Jaarverslag Rekenkamercommissie Berg en Dal 2022
  Mail info over verleende vergunning grondwater Berg en Dalseweg
  Mail inzake uitblijven antwoord gemeente ingekomen stuk
  Motie "Werk niet mee aan greenwashing door Shell"
  Onderzoeksplan Rekenkamer(commissie) Berg en Dal 2023
  Pontverbinding Gemeente Berg en Dal naar Lingewaard en Rijnwaarden
  Spoorweg Nijmegen - Kleve moet behouden en hersteld worden
  Verzoek tijdelijk ontslag raadslid ivm zwangerschapsverlof
  Visie gemeente Heumen op terugtrekking BRIKS-taken door gemeente Nijmegen uit ODRN
  Voorstel m.b.t. verkeerregulatie in het centrum, met name Marktplein
  Voortgangsnotitie Raden in Verzet februari 2023
 20. 8.b

  Ingekomen stukken

  Titel
  Beroep inzake besluit bestemmingsplan Kerkdijk 30a Ooij
  Verzoek aan Eerste Kamer agenderen vervallen verplicht voorzitterschap
  Woo-verzoek over naheffingsaanslagen en parkeerbelasting
 21. 8.c

  Ingekomen stukken

  Titel
  Handelen gemeente inzake bouw 3 seniorenwoningen
  Verzoek inzake verkeersbesluit 30 km-zone Van Randwijckweg
  Zienswijze inzake bestemmingsplan Vijverhof Berg en Dal
 22. 8.d

  Ingekomen stukken

  Titel
  Rekenkameronderzoek naar ondersteuning raad
 23. 9

  Door het college ter kennisname aan de raad toegezonden schriftelijke informatie.

  Informatienota's en memo's

  Titel
  Evaluatie kennismakingsmarkt Ontmoeten & Groeten
  Huisvesting vluchtelingen
  Huisvestingsverordening 2024
  Onderzoeksresultaten onderzoek naar Verkaufsbücher in de gemeente Berg en Dal
  Projectopdracht nieuwe woonwagenstandplaatsen Groesbeek
  Reactie op NOS-nieuwsbericht over kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  Startnotitie Arbeidsmarkt beleid 2023-2027
  Tijdelijke woningen Cranenburgsestraat
  02:03:33 - 02:04:43 - Mark Slinkman
  02:04:43 - 02:05:09 - Remco Hammer
  02:05:09 - 02:05:13 - Mark Slinkman
  02:05:13 - 02:05:14 - Remco Hammer
  02:05:14 - 02:06:00 - Mark Slinkman
 24. 10

  Het gaat om:

  • Verslag van de besloten raadsvergadering van 8 december 2022;
  • Verslag van de raadsvergadering van 9 februari 2023.

  Vergaderverslagen

  Titel
  Verslag raadsvergadering 9 februari 2023
  02:05:23 - 02:06:00 - Mark Slinkman
 25. 11

  Gelegenheid voor portefeuillehouders om de raad te informeren over over actuele onderwerpen.

  02:05:45 - 02:06:00 - Mark Slinkman
  02:06:00 - 02:06:28 - Jelbrich de Vries
  02:06:28 - 02:06:35 - Mark Slinkman
  02:06:35 - 02:06:49 - Jelbrich de Vries
  02:06:49 - 02:06:58 - Mark Slinkman
  02:06:58 - 02:08:11 - Erik Weijers
  02:08:12 - 02:08:14 - Mark Slinkman
  02:08:14 - 02:08:31 - Hans Peters
  02:08:32 - 02:08:35 - Mark Slinkman
  02:08:35 - 02:08:49 - Hans Peters
  02:08:49 - 02:08:57 - Erik Weijers
  02:08:57 - 02:09:06 - Mark Slinkman
 26. 12

  Gelegenheid voor raadsleden om mondelinge vragen te stellen over actuele onderwerpen die niet op de agenda staan.

  02:09:04 - 02:09:06 - Mark Slinkman
  02:09:06 - 02:09:48 - Jelbrich de Vries
  02:09:48 - 02:09:51 - Mark Slinkman
  02:09:51 - 02:10:59 - Erik Weijers
  02:10:59 - 02:11:15 - Mark Slinkman
  02:11:15 - 02:11:54 - Remco Hammer
  02:11:55 - 02:11:57 - Mark Slinkman
  02:11:58 - 02:13:03 - Alex ten Westeneind
  02:13:04 - 02:13:08 - Mark Slinkman
  02:13:08 - 02:13:31 - Hennie Eikholt
  02:13:31 - 02:13:33 - Mark Slinkman
  02:13:33 - 02:13:39 - Alex ten Westeneind
  02:13:39 - 02:13:40 - Mark Slinkman
  02:13:40 - 02:14:26 - Sylvia Fleuren
  02:14:26 - 02:14:28 - Mark Slinkman
  02:14:28 - 02:15:00 - Alex ten Westeneind
  02:15:00 - 02:15:06 - Mark Slinkman
  02:15:06 - 02:15:18 - Johanna Brouwer
  02:15:18 - 02:15:42 - Mark Slinkman
 27. 13

  Gelegenheid voor mededelingen van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen en deelnemers aan werk- en klankbordgroepen

  02:15:29 - 02:15:42 - Mark Slinkman
  02:15:42 - 02:16:58 - Jos Verstegen
  02:16:58 - 02:17:49 - Mark Slinkman
  02:17:49 - 02:18:30 - Lesley Albers
  02:18:30 - 02:18:46 - Mark Slinkman
 28. 14

  Moties

  Titel
  Plan Vermeer in combinatie met Achilles '29
  02:18:42 - 02:18:46 - Mark Slinkman
  02:18:46 - 02:19:49 - Nick Bakker
  02:19:51 - 02:20:02 - Mark Slinkman
  02:20:03 - 02:20:04 - Alex ten Westeneind
  02:20:07 - 02:22:51 - Erik Weijers
  02:22:51 - 02:22:54 - Mark Slinkman
  02:22:54 - 02:23:02 - Nick Bakker
  02:23:02 - 02:23:04 - Mark Slinkman
  02:23:04 - 02:23:47 - Nick Bakker
  02:23:48 - 02:23:55 - Mark Slinkman
  02:23:55 - 02:24:14 - Annelies Visser
  02:24:14 - 02:24:17 - Mark Slinkman
  02:24:17 - 02:24:54 - Remco Hammer
  02:24:54 - 02:24:59 - Mark Slinkman
  02:24:59 - 02:25:47 - Caroline de Greeff
  02:25:47 - 02:25:49 - Mark Slinkman
  02:25:49 - 02:26:09 - Lesley Albers
  02:26:09 - 02:26:11 - Mark Slinkman
  02:26:11 - 02:26:47 - Jos Verstegen
  02:26:47 - 02:26:52 - Mark Slinkman
  02:26:52 - 02:27:13 - Wiebo Kersten
  02:27:13 - 02:27:20 - Mark Slinkman
  02:27:20 - 02:27:35 - Nick Bakker
  02:27:35 - 02:27:51 - Mark Slinkman
 29. 15
  Sluiting