Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 23 maart 2023

18:30 - 20:00
Locatie

Digitaal (Teams)

Voorzitter
Mark Slinkman
Toelichting

Deze vergadering is digitaal. De Teamslink staat hieronder bij de agenda.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Vergaderverslagen

  Titel
  Besluitenlijst Presidium 16 februari 2023
 3. 3

 4. 4

 5. 5

  Als griffie hebben we het verzoek gekregen dit onderwerp niet in mei, maar op 8 juni te agenderen. De bedachte datum in mei valt samen met een 'regioreis' van de wethouder/ambtenaar.

 6. 6
  Memo inzake thema-avond woningtoewijzing
 7. 7

  Omdat een van de twee betrokken ambtenaren op 15 juni niet aanwezig kan zijn is het verzoek de voorgestelde datum te wijzigen. Een alternatieve datum vinden is echter nog niet gelukt.
  Een alternatieve invulling van de in het vergaderschema voor een themabijeenkomst gereserveerde datum van 15 juni kan de bespreking van ideeën voor de Algemene Reserve zijn.

 8. 8
  Memo inzake gesprek over input verzamelen voor evaluatie Nota participatie
 9. 9

  Het was de bedoeling van de griffie om in dit memo ook een voorstel te doen over hoe een vervolg te geven aan de bespreking van ideeën over de Algemene Reserve, maar dat is  niet gelukt en daar wordt dus later op teruggekomen.

 10. 10
  Sluiting